ANGY-0999

Disclaimer

ANGY-1012

Deze disclaimer is auteursrechtelijk bezit van Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. Hierop is het auteursrecht van toepassing. Hierna vermelde regels zijn van toepassing voor de gehele inhoud van deze pagina.

Indien u de pagina bezoekt gaat u akkoord met het volgende:

  • Elk gebruik van de inhoud van deze website in de vorm van kopie of op welke andere wijze dan ook is voorbehouden aan Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V.

  • De content van de website in tekst, vorm en fotografie alsmede in film is volledig eigendom van Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. Het is verboden om content van deze website in enigerlei vorm te kopiëren of anderszins te     gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Lenssen Vul- en  Sluittechniek B.V.

  • Schade in welke vorm dan ook en eventuele nadelen ten gevolge van de inhoud van de site of gebruik daarvan zijn voorbehouden.     

  • Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud en / of het gebruik van deze website alsmede de op deze website voorkomende tekst, vorm, fotografie en film.

  • Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. neemt de zorg voor deze pagina serieus. Regelmatig zullen aanvullingen en wijzigingen plaatsvinden. Deze disclaimer geldt voor alle wijzigingen in deze pagina.

  • Aan onvolledigheden of onjuistheden of fouten in de website kunnen geen rechten ontleend worden.     

  • Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. kan de website verwijderen zonder voorafgaande aankondiging. Hieraan     kunnen geen rechten gekoppeld worden.

  • Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. behoudt zich het recht voor de pagina middels statistieken onaangekondigd te monitoren en gebruik te maken van de gegevens uit de statistieken.

  • Persoonlijke informatie ontleend aan uw bezoek aan deze websites of het verzenden van mail via deze sites zal door ons in overeenstemming met de Wet Bescherming     Persoonsgegevens worden behandeld.

  • Verkregen informatie zal niet door ons aan derden worden afgestaan of gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor zij bestemd is.

Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V.

Twist---off-(62)

Productgroepen

Twist---off-(32)

Vul-, sluit- en sorteermachines

SLM-04-02 (02)

Etiketteermachines

IB-15 Inspectieband

Transportbanden / draaitafels